Skip to main content

Rabo ClubSupport bijdrage

Zaterdagmiddag 12 oktober werden de resultaten van de actie Rabo ClubSupport 2019 bekendgemaakt. Dit jaar werd er door de Rabobank Salland € 160.000 beschikbaar gesteld. Maar liefst 389 verenigingen en stichtingen deden mee. Elke stem was dit jaar € 5,97 waard. De organisator van de Appelloop, Stichting Olst-Wijhe in Beweging, had zich ook dit jaar weer aangemeld. Indien u lid bent van de Rabobank Salland heeft u de mogelijkheid gehad om de organiserende stichting van de Appelloop direct financieel te steunen. 5.567 leden hebben in totaal 26.825 stemmen uitgebracht. We hebben uiteindelijk in totaal € 196,83 door de Rabobank overgemaakt gekregen. Wij willen u danken voor uw stem en steun! Tot ziens bij de Appelloop 2020 die volgend jaar op 16 september wordt gehouden. Namens Stichting Olst-Wijhe in Beweging, met vriendelijke groet, Leo Pelgröm voorzitter